In Memoriam


Hans Simons: een verbinder en bestuurder van formaat

Het bericht dat Hans Simons, collega en voorzitter van de Stichting Renesse is overleden, heeft ons allen diep geraakt. Met zijn overlijden verliezen we een zeer betrokken en prettige bestuurder die veel voor Schouwen-Duiveland heeft betekend.
Hans Simons was sedert 29 oktober 2014 voorzitter van de Stichting Renesse en voorzitter van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Hij was een bestuurder van statuur. Een bestuurder voor wie het hart bij mensen lag, die mensen kon verbinden en die groot kon denken. Met hart voor het eiland Schouwen-Duiveland heeft hij die kwaliteiten doorlopend laten zien. Belangrijk zijn onder meer zijn inspanningen geweest om de sociaal culturele en educatieve activiteiten op Schouwen-Duiveland naar een hoger plan te tillen. Dat deed hij door samenwerking te stimuleren en initiatieven van het eiland te professionaliseren en op te schalen.
Zo was hij bijvoorbeeld een warm pleitbezorger voor het stimuleren van samenwerking in de versnipperde ouderenorganisaties en voor het samen optrekken van de eilandelijke musea. Daarnaast heeft hij zich ingezet om serieus werk te maken van beleid en aankoop van kunst in de openbare ruimte. Ook heeft hij sterk bijgedragen om een prachtig evenement als de Kunstschouw blijvend op het eiland te verankeren. Het zijn resultaten die waardevol zijn en die Hans Simons tekenen als bestuurder en als mens: sociaal betrokken, professioneel en steeds met een scherp oog op resultaten die een samenleving verder helpen.
Wij waarderen Hans ten zeerste en zullen zijn bijdragen enorm gaan missen. Wij wensen zijn vrouw Mariëtte, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, Raad van Toezicht en medewerkers
Stichting Renesse en Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland