Organisatie en statuten van de Stichting Renesse


Organisatie

De Stichting Renesse heeft één directeur/bestuurder: de heer M.M. Heeres.
De Raad van Toezicht heeft momenteel vier leden. Vanaf 1 november 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit drie leden.
De gemeente Schouwen-Duiveland benoemt de leden van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De heer A.M. Verseput, voorzitter
Mevrouw mr. M.H.E. van Veeren, vice voorzitter
De heer A.J. Geleijnse, lid
De heer K.A. Dalebout, lid (tot 1 november 2022)

Statuten

De statuten van de Stichting Renesse kunt u downloaden.

Personeel

Het aantal vaste personeelsleden is 3.