Organisatie en statuten van de Stichting Renesse


Organisatie

De Stichting Renesse heeft een bestuur, bestaande uit vijf leden. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. De gemeente Schouwen-Duiveland benoemt zowel de bestuursleden als de leden van de Raad van Toezicht.

Bestuur

De heer A.M. Verseput, Voorzitter
De heer K.A. Dalebout, secretaris
De heer A.J. Geleijnse, penningmeester
Mevrouw drs. A.A.C.M. Van den Hoek-Huijbregts, bestuurslid
Mevrouw mr. M.H.E. van Veeren, bestuurslid

Raad van Toezicht

Mevrouw N. Soeters- Schot, voorzitter
De heer L.J. Klompe, secretaris
De heer A.Th.M. van Hulst, lid

Statuten

De statuten van de Stichting Renesse kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download het programma.

Personeel

Het aantal vaste personeelsleden is 3.