Organisatie en statuten van de Stichting Renesse


Organisatie

De Stichting Renesse heeft een bestuur, bestaande uit vijf leden. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. De gemeente Schouwen-Duiveland benoemt zowel de bestuursleden als de leden van de Raad van Toezicht.

Bestuur

De heer K.A. Dalebout, secretaris
De heer A.J. Geleijnse, penningmeester
Mevrouw drs. A.A.C.M. Van den Hoek-Huijbregts, bestuurslid
Mevrouw mr. M.H.E. van Veeren, bestuurslid

Raad van Toezicht

Mevrouw N. Soeters- Schot, voorzitter
De heer L.J. Klompe, secretaris
De heer A.Th.M. van Hulst, lid

Statuten

De statuten van de Stichting Renesse kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download het programma.

Personeel

Het aantal vaste personeelsleden is 3.