Vergaderschema


De komende vergaderingen:

2021

datum dag soort vergadering aanvang
25 januari maandag Vergadering 20.00 uur
22 februari maandag Vergadering 20.00 uur
22 maart maandag Vergadering 20.00 uur
19 april maandag Vergadering 20.00 uur
17 mei maandag Vergadering, concept jaarrekening 2020 20.00 uur
21 juni maandag Openbare vergadering, jaarrekening 2020
Aansluitend gezamenlijke vergadering met Raad van Toezicht, jaarrekening 2020
19.00 uur
19 juli maandag Vergadering 20.00 uur
23 augustus maandag Vergadering 20.00 uur
20 september maandag Vergadering, concept begroting 2022 20.00 uur
18 oktober maandag Openbare vergadering, begroting 2022
Aansluitend gezamenlijke vergadering met Raad van Toezicht, begroting 2022
19.00 uur
22 november maandag Vergadering 20.00 uur
20 december maandag Gemeenschappelijke openbare vergadering met Raad van Toezicht 19.00 uur

Openbare vergaderingen:

De Stichting Renesse houdt normaliter twee openbare vergaderingen per jaar.
Er is dan een mogelijkheid om een onderwerp bij het bestuur aan de orde te stellen.
In 2021 staan er twee openbare vergaderingen gepland: op 21 juni en 18 oktober.
Wij hopen dat deze openbare vergaderingen in ons kantoor in Renesse kunnen plaatsvinden en dat het Coronavirus niet langer roet in het eten strooit.
Zolang er echter Corona maatregelen gelden, kunt u het beste zaken voorlopig schriftelijk aan de orde stellen.
Stuur a.u.b. uw bericht aan: info@stichtingrenesse.nl
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!