Disclaimer voor www.stichtingrenesse.nl

Stichting Renesse verleent u hierbij toegang tot www.stichtingrenesse.nl en nodigt u uit om u te verdiepen aan de hand van de geboden informatie. Stichting Renesse behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stichting Renesse spant zich in om de inhoud van www.stichtingrenesse.nl zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op www.stichtingrenesse.nl opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Stichting Renesse geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle gegevens die op www.stichtingrenesse.nl worden getoond, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en / of andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten zijn op geen enkele wijze overdraagbaar aan personen of rechtspersonen die toegang hebben tot de site. De gebruiker van www.stichtingrenesse.nl mag de informatie op de site niet reproduceren, wijzigen, verwijderen, doorgeven, verspreiden of ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Renesse.