Geschiedenis

Het ontstaan van Stichting Renesse

Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-0201-1

De jaren vijftig

Om het toerisme te bevorderen werden er drie terreinen aangewezen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland, voor het plaatsen van zomerhuisjes. Door toedoen van de Watersnoodramp kwamen deze huisjes versneld beschikbaar in de vorm van noodwoningen, die geschonken werden door Oostenrijk. Ze waren bedoeld als tijdelijke huisvesting voor de evacués. Hierna konden de woningen gebruikt worden als zomerhuisjes.

De watersnoodramp zorgde er op deze manier voor dat de terreinen die Stichting Renesse in beheer had versneld ingericht konden worden.

Oostenrijkse Noodwoningen

De noodwongingen werden geplaatst om evacués te huisvesten na de Watersnoodramp van 1953.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr WA-0242

Geschiedenis 1955 – 1958

Het eerste succes

1955

Totstandkoming Complex A

Op het terrein in Renesse werden door Stichting Renesse 74 bouwkavels uitgegeven. Het was het eerste complex van de Stichting Renesse maar de verkoop liep niet direct voorspoedig. Pas toen een vaste oeververbinding van het eiland in zicht kwam raakten de kavels van dit terrein genaamd ‘Complex A’ in zwang.

1956

De Vroonplas

Het zand dat nodig was voor de renovatie van de weg tussen Haamstede en Zierikzee, werd opgegraven bij de Luie Weg in Renesse. Er zou een meertje ontstaan, waar een natuur- en instructiebad gevestigd kon worden. Dit plan werd nooit gerealiseerd, o.a. door de matige waterkwaliteit. Er sijpelde vervuild water binnen vanuit een oude vuilnisbelt die er vlak naast lag. De geraamde kosten kwamen hierdoor te hoog te liggen.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-0078-3

1958

Totstandkoming Complex B

Ten westen van Complex A lag een ander stuk duinpolder, dat Stichting Renesse er graag wilde aankopen. Het had een gunstige ligging nabij de duinen en het strand en ontsluiting zou verzorgd worden door de Jan van Renesseweg, waarvan de aanleg al gepland was. Het complex werd aangeduid als Complex B, maar kreeg officieel de naam Oosterenbanweg.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-0265

1958

Motel De Zeeuwse Stromen
In 1958 zochten drie investeerders contact met Stichting Renesse met plannen om aan het eind van de Jan van Renesseweg een motel-restaurant te realiseren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit motel bij Nieuw-Haamstede te bouwen, maar het perceel waarvoor de plannen gemaakt waren bleek in de aanvliegroute van het vliegveld Haamstede te liggen. Hier werd destijds geprobeerd om de lijndiensten, die tussen 1931 en 1939 actief waren, opnieuw op te starten. In 1959 werd Motel De Zeeuwse Stromen geopend.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr WA-0156