Medewerkers

Wie werken er bij Stichting Renesse?

Organisatie-structuur

Stichting Renesse is een privaatrechtelijke organisatie die bestaat uit een bestuur van minimaal één persoon en een raad van toezicht bestaande uit drie tot vijf personen, met elk een eigen expertise. De voordracht van één of meer nieuwe leden van de raad van toezicht moet door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schouwen-Duiveland worden goedgekeurd.

Vaste Medewerkers

Matthijs Heeres

DIRECTEUR-BESTUURDER

Zierikzeënaar Matthijs Heeres is sinds 2019 actief als directeur van Stichting Renesse en vanaf 2022 als directeur-bestuurder. Hiervoor was hij een bekend gezicht van de Rabobank in Zuidwest Nederland, waar hij vanaf 2010 uiteenlopende functies heeft bekleed. Matthijs kent het eiland goed en is voorgedragen door het toenmalige stichtingsbestuur door zijn enthousiasme en professionaliteit.

Anita Quist

ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER

Anita Quist werkt sinds 2011 voor Stichting Renesse als administratief ondersteuner. Als geboren Schouwenaar is Anita goed ingevoerd op het eiland. Anita is verantwoordelijk voor de administratieve processen binnen de organisatie en is ook een aanspreekpunt voor verschillende belanghebbenden.

Marcel Minnaar

GROENONDERHOUD

Met niet minder dan 52 hectare grond in bezit, waarvan een deel onder het beheer van de stichting valt, is er genoeg werk te verrichten op het gebied van groenonderhoud. Onderhoudsmedewerker Marcel Minnaar uit Goes, al sinds het jaar 2000 actief voor Stichting Renesse, is de man die ervoor zorgt dat de plantsoenen, grasvelden en bossen er piekfijn uitzien. Marcel is bovendien aanspreekpunt voor de erfpachters die vragen of opmerkingen hebben over groenonderhoud.

Raad van toezicht

Dhr. A.M. Verseput

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 2019 is Ad Verseput betrokken bij Stichting Renesse. Eerst als voorzitter van het bestuur en vanaf 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Renesse. Hiervoor was hij o.a. actief als wethouder bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Ad Verseput is voorgedragen door de toenmalige Raad van Toezicht van Stichting Renesse vanwege zijn ruime inhoudelijke en bestuurlijke ervaring.

Mevr. mr. M.H.E. van Veeren

VICE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Mariëtte van Veeren uit Noordgouwe is sinds 2016 actief bij Stichting Renesse. Eerst als bestuurslid en vanaf 2022 als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Mariëtte is juriste en stelt haar juridische kennis en ervaring in dienst van Stichting Renesse.

Dhr. A.J. Geleijnse

LID RAAD VAN TOEZICHT

Adri Geleijnse was van 2014 tot 2022 actief als penningmeester voor Stichting Renesse en is er momenteel lid van de Raad van Toezicht. Adri komt uit Ouwerkerk en was tot 2008 actief als hoofd financiën bij verschillende gemeenten.

Ga de uitdaging met ons aan!

Stichting Renesse biedt financiële steun aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport.

Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een eenmalige bijdrage kan een verzoek worden ingediend. Er gelden uiteraard richtlijnen voor het verlenen van financiële steun. Vorig jaar kende de Stichting Renesse heel wat incidentele bijdragen toe.

Team Stichting Renesse