Geschiedenis

Het ontstaan van Stichting Renesse

Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr B-0487

De jaren zestig

De aanpak van Stichting Renesse was bij de aanvang in de jaren vijftig zeer succesvol. Er werd besloten om meer grond aan te kopen om de voorspoedige start een mooi vervolg te geven. Intussen bloeide het toerisme in de westhoek enorm op door de realisatie van de Grevelingendam en de toenemende welvaart.

Het blijkt steeds lastiger om nieuwe plannen te verwezenlijken. Enerzijds gooit een landelijke bouwstop roet in het eten, anderzijds wordt het steeds moeilijker om nog recreatieve projecten op te starten zonder daarbij natuurwaarden van het gebied geweld aan te doen.

Aanleg Grevelingendam

Door de vaste oeververbindingen en toenemende welvaart kwam het toerisme goed op gang.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr WA-0458

Geschiedenis 1963 – 1969

Een Mooi Vervolg

1963

Totstandkoming Complex D

Na de succesvolle realisatie van complex B wilde Stichting Renesse een soortgelijk project opstarten aan de Vroonweg, bij de kruising met de Jonge Jan Boeijesweg. Wegens een door de regering aangekondigde bouwstop kwam dit project 5 jaar lang stil te liggen. Vanwege de hoge kosten voor het bouwrijp maken zouden de te berekenen erfpachtkosten hoger uitvallen dan het koperspubliek in die tijd kon opbrengen. Hierdoor werd in 1968 besloten om de kavels te verkopen. Alle kavels waren vier jaar later verkocht. De wijk is bekend onder de naam ‘Grevelingenlaan’.

1964

Complex E, F en G

Na het succes van Complex B en D werd er besloten om meer grond te verwerven. In 1964 werden drie terreinen aangekocht. Zes hectare aan de Kloosterweg (Complex E), tien hectare aan de Rampweg (Complex F) en bijna elf hectare aan de Daleboutseweg (Complex G). Complexen F en G werden in afwachting van een aanpassing in het bestemmingsplan tijdelijk verpacht.

Complex E werd onderdeel van een ambitieus plan voor de bouw van 600 huisjes, winkelcentrum, tennisbanen en een zwembad. Zelfs in afgeslankte vorm riep dit plan tegen veel weerstand op en besloot de gemeente te wachten op een Provinciaal Structuurplan. Inmiddels was de houding jegens recreatieve ontwikkeling in gebieden met natuurwaarden aan het veranderen. Uiteindelijk lukte het niet om complex E door te ontwikkelen.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-1491

1969

Complex H – Deltaweg

Aangrenzend aan de westkant van complex D werd Complex H aangekocht. De eerder aangelegde infrastructuur voor Complex D kon hier deels voor gebruikt worden, waardoor het efficiënt en snel aangelegd kon worden. Het complex kreeg de naam ‘Deltaweg’.

1979

Complex K en L

De Oostenrijkse woningen op terrein ‘De Kure’ in Burgh en aan de Torenweg in Nieuw-haamstede waren door de hoge onderhoudskosten en relatief lage huuropbrengsten niet winstgevend voor de gemeente Westerschouwen. Plannen om de huisjes aan de huurders of op de vrije markt te verkopen verliepen bovendien niet erg vlot. Besloten werd om de woningen te verkopen aan Stichting Renesse. Ze worden complex K en complex L genoemd.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-0428