Geschiedenis

Het ontstaan van Stichting Renesse

Tijden veranderen

De oorspronkelijke doelstelling van Stichting Renesse werd ingehaald door de groei van het toerisme in De Westhoek van Schouwen-Duiveland. Er was bijna geen grond meer om aan te kopen en een snelle ontwikkeling ervan was lang niet vanzelfsprekend . Eind jaren tachtig werd besloten de financiële reserves te gebruiken, om voorzieningen te exploiteren in de commerciële en educatieve sfeer.

De aankopen die hierop volgden bleken verliesgevend en werden uiteindelijk weer van de hand gedaan. Tijdens de gemeentelijke herindeling van 1997 stelt Stichting Renesse opnieuw de koers bij en gaat het een meer ondersteunde rol vervullen in activiteiten op het gehele eiland Schouwen-Duiveland.

Ongekende groei toerisme

Voor Stichting Renesse werd het steeds lastiger om nog grond aan te kopen en te ontwikkelen.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr REN-0430

Geschiedenis – Jaren 80 – Heden

Een Nieuwe Koers

Jaren 80

Herformulering doelstelling

De Westhoek heeft zich in de jaren zeventig en tachtig stormachtig ontwikkeld. Inmiddels is het een zeer druk toeristisch gebied geworden. Verdere economische ontwikkeling wordt steeds nadrukkelijker afgewogen tegen het beschermen van natuurwaarden. De plannen voor Complex E en F, die al aangekocht waren in de jaren zestig, lopen mede hierdoor spaak. Ook een plan om een recreatiegebied in De Schelphoek bij Serooskerke te realiseren loopt vast. Grond aankopen wordt in toenemende mate lastiger en de ontwikkeling ervan is niet evident. Stichting Renesse moet een andere doelstelling formuleren.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr W-1027

Jaren 90

Koerswijziging
Begin jaren negentig verandert Stichting Renesse van koers. Nu er weinig tot geen recreatieve ontwikkelingen meer mogelijk zijn, is Stichting Renesse van plan om activiteiten ontplooien in de commerciële en educatieve sfeer. Dit resulteert in de aankoop van Sportcentrum Westenschouwen, Zwembad Onderdak en de ontwikkeling van EcoScope.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr KZN-2017

1997 - Heden

Beheer- en beleggingsmaatschappij

Na de gemeentelijke herindeling in 1997 stelt Stichting Renesse opnieuw de koers bij. Besloten werd om Stichting Renesse los te koppelen van de gemeente en door te gaan als beheer- en beleggingsmaatschappij. De statuten worden aangepast om met de financiële reserves activiteiten van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve en sportieve aard te ondersteunen op het hele eiland Schouwen Duiveland.

Foto: Zeeuws Archief, Beeldbank Schouwen-Duiveland, nr X-0536

2003

Vijftigjarig bestaan

Op 13 juni 2003 zou Stichting Renesse 50 jaar bestaan en om dat te vieren werd een klassiek concert en een popconcert georganiseerd. Voor de locatie van het popconcert werd de Brouwersdam gekozen, om overlast voor omwonenden te beperken. Hiermee werd onbedoeld de basis gelegd voor het zeer succesvolle Concert at Sea.